دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/6/31 مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم:

با اصلاح الگوهای غذایی و سبک زندگی و افزایش امید به زندگی مرگ و میر بیماری های غیر واگیر کاهش می یابد

کارگروه سلامت و امنیت شهرستان قشم در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان قشم برگزار شد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/6/31 معاون اجرایی معاونت بهداشتی استان در بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان حاجی آباد:

تیم مدیریتی و ستادی قوی از ویژگی هایی است که شبکه حاجی آباد را نسبت به برخی از شبکه ها برجسته تر کرده است

مهندس صادقی؛ معاون اجرایی معاونت بهداشتی استان که در رأس هیأتی از کارشناسان ستاد معاونت بهداشتی استان به حاجی آباد سفر کرده بود ، پس از بازدید و‌ پایش مراکز و تعدادی از خانه های بهداشت این شهرستان، ضمن تقدیر و تشکر از تیم مدیریت و ستاد این شبکه و بررسی گزارشات بازدید کارشناسان استان افزود: وجود نیروی انسانی کافی و قرار گرفتن در حوزه جغرافیایی با طراوت ، نقطه قوتی برای شهرستان است که باید با برنامه ریزی صحیح و چینش مناسب نیروهای موجود، از ظرفیت این نیروها استفاده کرد و مراکز بهداشتی درمانی را تقویت نمود. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/6/31 مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بشاگرد:

بهورزان پیشگامان عرصه بهداشت و درمان در راستای ارتقاء سلامت جامعه روستایی هستند

دکتر عباس علیمراد؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان و رئیس مرکز بهداشت شهرستان بشاگرد، در جشن روز بهورز ضمن تبریک این روز، توسعه خدمات بهداشتی و بهبود شاخص‌های سلامت را مرهون زحمات شبانه‌روزی بهورزان دانست و از زحمات آنان تشکر کرد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/6/29 توسط عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان محقق شد:

کسب رتبه نخست کشور در آزمون دکتری تخصصی رشته فیزیک پزشکی

محمد حق پرست؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و مدیر گروه رشته رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی، موفق به کسب رتبه نخست کشوری در آزمون دکتری تخصصی رشته فیزیک پزشکی شد. ...